▶️ Catalunya contribueix a la Conferència dels Oceans de les Nacions Unides amb dos compromisos formals

▶️ Catalunya contribueix a la Conferència dels Oceans de les Nacions Unides amb dos compromisos formals

Les Nacions Unides han acceptat els dos compromisos voluntaris que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha presentat com a contribució de Catalunya a la consecució de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 14 (oceans), en el marc de la Conferència dels Oceans.

La Conferència dels Oceans de les Nacions Unides es va reunir per primer cop a Nova York el juny de 2017 per avançar en la sostenibilitat de l’ús dels mars i els seus recursos. El juny de 2020, es tornarà a reunir a Lisboa, coorganitzada pels governs de Portugal i Kenya. En els darrers dos anys, governs i organitzacions diverses de tot el món han subscrit, mitjançant un mecanisme formalment establert, més de 1,500 compromisos voluntaris, els quals seran revisats a Lisboa l’any vinent. Els compromisos inclouen un calendarització de les accions presentades, i també la necessitat de reportar-ne periòdicament el nivell d’execució.

El compromís “Disseny i aplicació d’un model nacional de governança de la pesca basat en la cogestió” recull el desplegament del model de cogestió pesquera català, fonamentat en l’apoderament dels actors via comitès de cogestió territorials integrats per pescadors, científics, ONG i Administració.

El compromís “Una Estratègia marítima per al desenvolupament sostenible de l’economia blava a Catalunya” implica el desenvolupament de l’Estratègia marítima de Catalunya 2030 que, amb el desplegament de 89 línies estratègiques durant el període 2018-2021, compromet el conjunt del Govern i interpel·la una àmplia comunitat d’entitats i emprenedors del país.

La contribució catalana dona dret a la integració en dues “comunitats d’acció pels oceans”: la d’Economia Blava Sostenible i la de Pesca Sostenible. Aquestes comunitats d’acció, amb una composició molt diversa d’actors privats i institucionals d’arreu del món, faciliten la participació i contribució dels seus membres en els debats sobre l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.

Els compromisos de Catalunya es poden consultar a:https://oceanconference.un.org/commitments

Comentaris
COMPARTEIX !
Ofertas Depilación Láser