▷ Laura Martínez Portell, nova presidenta de l’Institut Català de les Dones

Laura Martínez Portell ha pres possessió avui del càrrec de presidenta de l’Institut Català de les Dones (ICD). El Govern de la Generalitat de Catalunya l’ha nomenada aquesta setmana per liderar aquest òrgan adscrit al Departament de Presidència que impulsa les polítiques públiques en favor de la igualtat efectiva de dones i homes i per a l’eradicació de la violència masclista.

Nascuda a Mataró (Maresme) el 1970, Laura Martínez Portell és llicenciada en Dret per la Universitat de Lleida. Té un màster en Gestió i Direcció de Recursos Humans pel Centro de Estudios Financieros i un postgrau en Pràctica Jurídica per l’Il.lustre Col.legi d’Advocats de Mataró.

Ha realitzat diversos cursos d’especialització en matèria de violència masclista; jurisdicció de menors o mediació civil, mercantil i familiar.

Actualment és regidora de l’Ajuntament de Vilassar de Mar i vicepresidenta tercera del Consell Comarcal del Maresme.

Ha estat vicepresidenta segona de la Diputació de Barcelona i, entre d’altres càrrecs, diputada de Benestar Social, Salut Pública, Consum i Relacions Internacionals.

En l’àmbit privat ha exercit com a advocada especialista en Dret de Família i Violència sobre la Dona al gabinet de Iure Advocats; ha estat responsable del Departament Jurídic i Recursos Humans del Camalloll Quatre S.L. i responsable de contractació i relacions públiques a Ceuta S.A.

ICD

L’ICD treballa en col·laboració amb els departaments de la Generalitat, els ens locals i les associacions de dones. Té el mandat de desplegar la llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista i la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes. Per avançar en la igualtat i la lluita contra la violència masclista, l’ICD realitza, entre d’altres, plans de polítiques públiques i actuacions, campanyes de sensibilització, i formació especialitzada per a professionals. Posa a disposició de les dones serveis d’atenció i informació, ofereix suport a serveis i projectes d’ens locals i d’entitats de dones, i promou la participació, els estudis, la recerca i la coordinació dels agents implicats.

Comentaris
COMPARTEIX !