Aragonès: “Recuperem el que el 155 va eliminar en matèria tributària i anem més enllà”

El Govern ha acordat encarregar a la Secretaria d’Hisenda la definició d’un model de política fiscal corporativa de la Generalitat. Amb aquesta iniciativa, l’administració catalana vol recuperar l’essència del pla de centralització dels pagaments dels tributs de titularitat estatal (IRPF, IVA i impost de Societats) l’anomenada ‘tramitadora’. El Govern va aprovar aquest projecte el 25 d’abril del 2017, però el BOE el va deixar sense efecte el 18 de desembre del mateix any, amb l’aplicació de l’article 155 per part del Govern espanyol.

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès, ha destacat avui en la roda de premsa d’acords de Govern que “recuperem el que el 155 va eliminar en matèria tributària i anem més enllà, definint una política fiscal corporativa de la Generalitat amb criteris homogenis”. Aragonès ha afegit que “recuperem no només la idea d’una tramitació conjunta, sinó d’una política fiscal corporativa que va molt més enllà”.

Segons el vicepresident, “Consolidem la hisenda catalana no només com a eina de recaptació sinó com a generadora d’una cartera de serveis per pagar millors els impostos d’altres administracions”. Així, “garantim un compliment adequat de les obligacions tributàries, que vol dir que pretenem disminuir els conflictes oberts que tenim en aquest moment amb l’agència estatal i unifiquem criteris”, ha afirmat Aragonès.

Actualment, no existeix un protocol d’actuació homogeni de les entitats del sector públic català pel que fa a les seves obligacions amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària. Això suposa una sèrie d’ineficiències que el Govern vol corregir amb aquest encàrrec a la Secretaria d’Hisenda, que preveu no només recobrar la filosofia de la ‘tramitadora’ sinó ampliar-lo i reforçar-lo, amb un procediment i un enfoc diferent. La prioritat passa ara per definir l’estratègia de la política fiscal corporativa de la Generalitat que comportarà, entre d’altres, la definició d’una política de control i gestió de riscos fiscals, d’una estratègia fiscal (model de bones pràctiques, protocols d’actuacions homogenis, etc.), d’un model de governança i de l’establiment d’una cartera de serveis tributaris). En una segona fase s’implementarà i es decidiran mesures concretes per reduir litigis, evitar duplicitats i ineficiències i reduir la inseguretat jurídica en la gestió en matèria fiscal. La voluntat és que aquesta estratègia de política fiscal s’acabi de definir el segon trimestre del 2020.

L’objectiu de definir un model de política fiscal corporativa és triple: en primer lloc, , dissenyar un protocol d’actuació únic, homogeni, integral i coordinat en matèria fiscal que inclogui al conjunt d’ens i organismes que conformen el seu sector públic i que actualment sumen un total de 182 entitats. En segon lloc, definir un model de gestió de riscos fiscals, que permetrà al Govern anticipar-se a possibles litigis, evitar duplicitats i ineficiències en la gestió dels assumptes fiscals, i reduir la inseguretat jurídica en l’aplicació del sistema tributari. I en tercer lloc, prestar a totes les entitats que configuren el sector públic de la Generalitat serveis tributaris com d’assessoria, formació, coordinació de suport tecnològic i de tramitació i assessorament operatiu.

Gràcies a aquesta política fiscal corporativa, la Generalitat disposarà d’una visió global de la fiscalitat del sector públic. Això li permetrà guanyar en eficiència i estalviar costos, perquè els organismes i entitats es podran beneficiar de l’homogeneïtzació de procediments i sistemes de gestió unificats, assessorament fiscal i altres serveis, així com de la compra i provisió centralitzada de productes Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC).

També es generaran economies d’escala, fomentant la coordinació, homogeneïtzació de criteris, protocols, instruments i la gestió del coneixement en matèria fiscal. Finalment, aquesta política incrementarà la transparència en matèria fiscal i en el foment del compliment cooperatiu.

El màxim de retorn social dels recursos

Amb l’acord de Govern, es dona compliment a una de les mesures en el Pla de Govern de la XII legislatura que estableix “buscar el màxim retorn social als recursos públics a favor de la ciutadania” i “la implantació d’una política fiscal corporativa per racionalitzar i optimitzar el pagament d’impostos per part del sector públic a Catalunya”.

Aquesta política s’emmarca en línia amb les tendències actuals de les grans corporacions públiques i les grans empreses d’arreu del món en matèria de bon govern corporatiu i bones pràctiques tributàries, que treballen per realitzar una gestió eficaç del seu risc tributari i proporcionar una major seguretat jurídica a les seves corporacions.

Comentaris
COMPARTEIX !
  • 2
    Shares
Ofertas Depilación Láser