🌍 El conseller Bosch, sobre el vot exterior: “La ineficiència del govern espanyol posa en qüestió un dels drets més fonamentals”

En resposta a una interpel·lació al Govern presentada pel grup parlamentari d’ERC al Parlament de Catalunya, el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència Alfred Bosch ha denunciat les greus dificultats que tenen els catalans residents a l’exterior per exercir el seu dret a vot.


Tot i l’increment significatiu de catalans residents a l’exterior durant l’última dècada, la participació d’aquesta comunitat és de vora el 10%, una xifra molt baixa en comparació a la de la resta de catalans que viuen a Catalunya. Un dels motius que provoca aquesta baixa participació és la introducció del vot pregat, amb la reforma de la LOREG el 2011.

“La participació ha baixat de forma preocupant. Si a les eleccions al Parlament de l’any 2003 la participació exterior va ser d’un 18,6%, als comicis del 2015 ens vam situar en un 7,5%”, ha explicat el conseller.

El sistema de vot pregat és la modalitat de sufragi en la que l’elector potencial ha de demanar (‘pregar’) que li sigui concedit el dret a vot. Cal que el votant sol·liciti la documentació mitjançant tramitació telemàtica, correu postal o fax. “La implementació del vot pregat obstaculitza el vot exterior”, ha denunciat Bosch: “No es pot votar no per falta de voluntat, sinó per la barrera que suposa aquest sistema. La realitat és que ni pregant el vot arriben les paperetes”.

Dels 226.381 catalans registrats al CERA amb dret a vot el 21-D, només es van rebre 39.521 peticions per votar (17,46% del cens). D’aquestes peticions únicament van acabar votant 27.173 persones.

Davant d’aquesta situació, el conseller ha assenyalat que “és inadmissible que la ineficiència del govern espanyol posi en qüestió la mateixa democràcia i un dels seus drets més fonamentals: el dret a vot”. El sistema de vot exterior també ha estat criticat pel Síndic de Greuges en el seu informe, per complex i ineficient.

El conseller Bosch ha anunciat que demà el Departament d’Acció Exterior emprendrà una acció de denúncia dirigida al ministre Borrell, coordinada amb els delegats del Govern a l’exterior, “per tal que es garanteixi i es respecti el dret a vot dels nostres ciutadans”. “Menys persecució a aquells que posen les urnes i faciliten el vot i més foment d’aquest dret fonamental”, ha manifestat el conseller.

“Des del Govern continuarem treballant per tal que es respecti i es garanteixi el dret de sufragi dels catalans residents a l’estranger”, ha assegurat Bosch. El 2016 es va presentar el projecte de Llei de la Comunitat Catalana a l’Exterior que reconeix els catalans a l’exterior com a subjectes amb drets i deures destinataris de l’obra de Govern. A més, es va impulsar des del Departament d’Acció Exterior el registre de catalans a l’exterior, una eina clau per dissenyar les polítiques destinades a aquest col·lectiu.

La Generalitat també fa una aposta per introduir facilitats tècniques que augmentin la participació i l’eficiència i eficàcia en la gestió de recursos. És el cas de la proposta de llei del vot electrònic, aprovada pel Govern l’octubre de 2018.

Des de l’executiu català s’ha obert un canal de queixes i denúncies habilitat per l’Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat. Els catalans i catalanes residents a l’exterior poden denunciar la vulneració del seu dret a vot mitjançant aquest formulari. Des del Departament d’Acció Exterior es coordina i es fa el seguiment de les incidències i denúncies. En els darrers comicis s’han rebut un total de 103 queixes, la immensa majoria per no haver rebut la documentació per tramitar el vot. “Els emplacem a seguir denunciant la vulneració del seu dret a sufragi”, ha dit Bosch.

Comentaris
COMPARTEIX !
Ofertas Depilación Láser