🆘 El 90 % de les persones ateses pel Servei d’Acompanyament als jutjats sĂłn vĂ­ctimes de violència masclista | Diari CatalĂ  Digital

Durant el primer any en funcionament, el Servei d’Acompanyament a la Víctima del Delicte ha atès 6.600 persones. Es tracta de víctimes que han anat a declarar als jutjats, a les quals el Departament de Justícia ha proporcionat suport psicològic per afrontar la compareixença davant del jutge en les millors condicions possibles. El 90 % d’aquestes persones han estat víctimes de violència masclista. L’objectiu és evitar al màxim el patiment de la víctima.

Els professionals del Servei vetllen perquè en el moment del judici o la compareixença s’apliquin els elements físics de protecció visual, com ara la col·locació de mampares, o perquè la víctima i l’agressor utilitzin circuits alternatius en els jutjats i així no es puguin trobar. Els tècnics també recullen les necessitats emocionals, d’habitatge, sobre els fills i d’altres ajudes que pugui necessitar la víctima, independentment de si se li ha imposat o no una ordre de protecció. A més, també fan de pont entre la víctima i les oficines d’atenció a la víctima del delicte del Departament de Justícia, ja que aquestes oficines són punts de coordinació de les ordres de protecció que imposen els jutges a les víctimes de violència masclista.

Acompanyament d’ofici en declaracions als jutjats de violència contra la dona

Els 46 professionals d’aquest Servei, que atenen en totes les dependències judicials de Catalunya, fan dues menes d’actuacions: d’una banda, acompanyen les víctimes de violència masclista en el moment que han de comparèixer davant del jutjat de violència sobre la dona. D’altra banda, ofereixen suport psicològic presencial a qualsevol víctima vulnerable abans, durant i després del judici oral.


VĂ­ctima atesa per una professional del Servei d’Acompanyament.

Al costat de les vĂ­ctimes vulnerables

Les víctimes de qualsevol delicte, encara que sigui lleu, poden sol·licitar el Servei d’Acompanyament a Judici quan, per les seves condicions físiques o psicològiques, necessitin suport abans, durant i després de judici oral. Aquesta atenció la pot proposar la víctima, els seus familiars, l’advocat, el jutge o els mateixos tècnics de les oficines d’atenció a la víctima del delicte.

Consolidació del nou model d’atenció a les víctimes del delicte a Catalunya

L’acompanyament a judici és una actuació més dins del Pla d’atenció a les víctimes del delicte del Departament de Justícia que s’ha consolidat com un servei necessari per garantir un bon tracte i la no revictimització de les persones que han patit un delicte.

La Llei de l’Estatut de la víctima del delicte, que va entrar en vigor l’octubre de 2015, reconeix el paper que té la víctima com a subjecte de drets dins del procés penal. Entre els drets reconeguts, destaquen el dret d’informació, de participació en el procés penal i de protecció i reconeixement de les víctimes. Aquesta llei incorpora la Directiva 2012/29/UE i obliga els poders públics a donar una resposta no solament per reparar el dany, sinó també per minimitzar els efectes traumàtics d’haver patit un delicte.

Comentaris
COMPARTEIX !
Ofertas DepilaciĂłn LĂĄser