Ultimàtum als grans de l’Ibex, forçats a revelar les seves pèrdues ocultes en l’Argentina

Després de les últimes “correccions” sofertes en els mercats de renda variable, el selectiu espanyol aconsegueix frenar lleument les caigudes i apuntar-se una revalorització al llarg del dia de més d’un 0.5%. Els resultats empresarials coneguts, no han estat catalitzadors suficients per fer front a la incertesa despertada pels conflictes aranzelaris generats per part dels Estats Units, l’alentiment que han presentat les últimes dades macroeconòmiques conegudes i l’increment en les tensions polítiques entre Itàlia i Europa, ara s’agrega la crisi a l’Argentina. El resultat d’aquests esdeveniments està passant factura a uns inversors que dubten cada vegada més del comportament dels mercats financers en el curt i mig termini.

La crisi a l’Argentina

La presentació de resultats del tercer trimestre afronta aquesta setmana la seva última etapa, amb la publicació dels comptes de Santander, BBVA o Telefónica. Unes dades que revelaran exactament quant els ha costat als grans de l’Ibex l’augment de la inflació i la inestabilitat financera a Argentina des que desembarquessin al país llatinoamericà.

Oficialment, Argentina va entrar el passat 30 de juny a hiperinflació per primera vegada des de 1990. Això obliga a totes les empreses espanyoles amb filials al país a aplicar en els comptes del tercer trimestre per primera vegada la norma comptable IAS 29, en vigor després de 1990. Obliga tots aquests grups a actualitzar el valor dels seus actius i passius al país d’acord a l’increment dels preus expressat en algun índex de referència internacional, com l’IPC.

Aquestes companyies estan obligades a ajustar a la inflació primer el valor en llibres dels seus béns al país a 1 de gener de 2018 per calcular la seva devaluació des que els van adquirir. L’efecte d’aquest ajustament anirà contra reserves i, en principi, provocarà una reducció del seu patrimoni.

Les empreses també han de valorar els seus actius a 30 de setembre i comparar la taxació amb la d’inicis d’any per calcular l’anomenat resultat per inflació monetària. Si la diferència és positiva, implica que, al marge de l’increment dels preus, aquesta empresa ha guanyat diners per la seva activitat al país hiperinflacioniste.

Aquest resultat ajustat a la inflació impacta directament en el benefici del grup. I ha de ser comunicat de forma separada. La norma més té un cert caràcter retroactiu, el que implica que les companyies afectades hagin de recalcular el benefici de les seves filials argentines des d’inicis d’any. Així, en aquesta ronda de presentació de resultats han de reexpressar els guanys expressats al llarg de l’any. Quan publiquin els seus informes anuals han de recollir l’impacte en tot el seu balanç. Les filials de grups estrangers no estan obligades a reformular també els comptes de 2017, com sí que ho estan les argentines.

Finalment aquests grups han de traslladar les dades obtingudes a euros i incloure’ls en els comptes consolidats. “Tot depèn de la distribució del balanç. Si l’empresa té més passiu que actiu no monetari al país, es beneficiarà de la conversió a euros. Una empresa creditora neta registrarà pèrdues”, explica a CincoDías(El País) una font financera. Queden exclosos d’aquest càlcul els actius no monetaris com la caixa. Els experts consultats assenyalen que això beneficiarà els bancs, atès que els préstecs i els dipòsits queden al marge. L’impacte sobre BBVA i Santander serà inferior, tot i que al voltant d’un 4% dels seus ingressos procedeixen d’aquest país, segons Factset.

Per contra, les empreses més penalitzades seran les que compten amb més immobles o existències al país. Els experts citen a Dia (un 16% dels seus ingressos procedeixen de l’Argentina) com una de les més perjudicades. En el seu últim profit warning (alerta de beneficis) ja va avisar que hauria de reformular els seus comptes per aquesta norma en la presentació de resultats d’aquest dimarts.

Telefónica ha estat l’única gran empresa espanyola que ja ha quantificat l’impacte en un fullet remès a la CNMV. Li costarà el 30 de setembre 265 milions de benefici en la seva filial del país i 625 milions en vendes. Calcula que no tindrà efecte, això sí, sobre el deute.

Comentaris
COMPARTEIX !
Ofertas Depilación Láser