La sospitosa caiguda en les quotes d’afiliats del PP que “coincideix” amb el cas Bárcenas

Si els 861.430 afiliats que el PP diu tenir paguessin religiosament la seva quota anual d’uns 20 euros per afiliat, les finances del PP aconseguirien la xifra de 17.220.000 d’euros d’ingressos a l’any. Però les finances oficials del PP reflecteixen que les “quotes” el 2016, últim any amb xifres oficials, van ser de tan sols 2.940.000. És a dir, uns ingressos que corresponen a una afiliació real de només 147.093 militants, el 17% del total.

Segons la comptabilitat oficial del PP mostrada en el seu portal de la transparència, el 2008, quan l’exgerent nacional Luis Bárcenas tenia més poder que mai, els ingressos anuals per quotes de militants ascendien a un total d’11,48 milions d’euros. Eren uns ingressos que corresponien, aproximadament, a una afiliació de 573.926 militants; és a dir, que fins i tot llavors resultava una xifra molt més baixa que els 800.000 militants que el PP ha presumit sempre tenir. En aquest mateix any de 2008, una altra partida pressupostària molt interessant, com és la d'”ingressos per donatius”, reflectia una xifra d’1,38 milions d’euros.

Fins aquí tot semblaria ‘normal’ sota la gestió directa de Bárcenas, perquè les dades dalt assenyalats es mantindrien més o menys similars en els anys posteriors: el 2009, els “ingressos per quotes” -i presumiblement d’aportacions de càrrecs públics-, van baixar lleugerament fins als 11.290.000 d’euros, corresponents al pagament d’uns 556.000 afiliats; el 2010, tot i l’esclat de l’escàndol del ‘cas Gürtel’ pel jutge Baltasar Garzón, la comptabilitat del PP reflectia 12.370.000 per quotes de militants.

La dimissió de Bárcenas va ser seqüenciada: cessament temporal en 2009 com a gerent, definitiva el 2010, si bé va seguir cobrant clandestinament fins al 2013, any del striptease general dels comptes del PP.

Eren anys ‘alegres i feliços’ per al PP, perquè, malgrat que la crisi econòmica colpejava ja molt durament, el 2011 el PP s’endossava per aquest mateix concepte de quotes ni més ni menys que 12,30 milions d’euros. I per donatius, la xifra ascendia fins als 2,14 milions. El 2012, les quotes fins i tot van pujar fins als 12,5 milions, tot i que els donatius ja començaven a retrocedir considerablement: només 734.000 euros, gairebé la meitat menys que un any abans.

El 2013, l’any en què es van fer públiques les agendes de Bárcenas amb els suposats cobraments de comissions, blanquejos de diners i de presumibles repartiments de sobres, els ingressos per quota ascendir a gairebé 14 milions d’euros, mentre que els donatius van baixar fins a gairebé la meitat que l’any anterior: només es van ingressar per aquest concepte 406.244 euros.

Sorpresa comptable: la gran ‘rebaixa’ en les quotes de militància

Segons informa Estrelladigital, la gran sorpresa en el compte de resultats del PP es va donar en 2014, any en què els seus comptes oficials reconeixien que els “ingressos d’afiliats, adherits i simpatitzants” van ascendir a 13,3 milions d’euros, però que, però, per quotes d’afiliació només es van ingressar 3,7 milions, que correspondrien al pagament de tan sols uns 185.636 militants, una xifra molt llunyana dels 800.000 que deien tenir.

La resta d’aquests ingressos el componien aportacions de càrrecs públics (2,31 milions) i especialment una partida d'”altres ingressos”, sense més especificacions, amb un saldo entrant de 7,29 milions; és a dir, que per aquesta partida tan abstracta i sense concretar d'”altres”, el PP ingressava el doble de l’aportat conjuntament per la quota dels militants i les aportacions dels alts càrrecs. Per contra, la partida d'”donacions i llegats” havia baixat fins als 323.778 euros.

Què estava passant en la comptabilitat del PP? Bárcenas ja havia deixat de ser gerent i li havien indemnitzat “de manera diferida”, segons la secretària general popular María Dolores de Cospedal. Hi havia entrat un nou gerent i s’havia renovat l’equip comptable. El cas Gürtel, sobre el suposat finançament irregular del partit seguia de manera inexorable, i l’organització havia decidit donar més claredat a les seves finances, creant, fins i tot, un portal de la transparència.

Les llacunes comptables des de Bárcenas

Per primera vegada, a la pàgina oficial popular es van començar a especificar els criteris d’entrada dels seus ingressos. Però aquest novíssim aire diàfan el que ha fet és llançar importants llacunes: primer, sobre la possibilitat que, amb Bárcenas, en el compte d’aportacions de càrrecs i militants es ‘camuflaran’ donatius que no volia que figuren com a tals, i, segon, s’obviava que amb prou feines un grup molt petit dels nombrosos militants i inscrits pagava religiosament la seva quota, la qual tot just representa uns 20 euros a l’any.

Què vol dir que entre 2008 i 2013 s’ingressessin per donatius xifres com 1,38 milions el 2008, o de 2,14 milions el 2011, i es baixés a només 323.778 euros el 2014, o encara pitjor, a 85.983 euros el 2016, últim any amb xifres oficials? Fonts populars neguen a Estrella Digital una conclusió que sembla evident: que els ‘donatius’ de l’etapa de Bárcenas es ‘camuflaran’ en els comptes de “quota d’afiliats” i “aportacions de càrrecs públics”; però, però, no expliquen com a l’aportat per les quotes baixa tan dràsticament des dels 13,8 milions recaptats el 2013 fins als 3,2 milions recaptats per aquest concepte en 2016.

La caiguda és tan important, que o bé a la partida de “quotes” s’incloïen ingressos d’un altre tipus, o la militància del PP no supera realment els 150.000 militants. Les xifres canten: el 2014, amb nous gerents i comptables, la recaptació per quotes era només de 3,71 milions; el 2015, va pujar una mica fins als 3.210.000, i un any després, en 2016, la xifra per quotes baixar fins als 2,94 milions.

Des del PP s’argumenta que, en aquests anys, quan es parlava de “quotes de militants” es recollien també les aportacions dels alts càrrecs. Però això no explica l’enorme caiguda que s’observa en aquest capítol després de la sortida de Luis Bárcenas. Per exemple, el 2016: sumats tots els ingressos d'”afiliats, adherits i simpatitzants” -on s’inclou les “aportacions de càrrecs públics” -, la xifra total és de 5 milions d’euros, molt inferior als 13,8 de 2013; o als 12,3 de 2011, o als 12,5 de 2012.

Comentaris
COMPARTEIX !
Ofertas Depilación Láser