Cifuentes renúncia al Màster mitjançant una carta, demana disculpes i insisteix en la seva innocència

Cifuentes també ha demanat disculpes al rector de la Universitat, tot i que assegura que té el títol oficial, va complir amb tot el que li va demanar la universitat i amb la llei i insisteix que res del que ha fet ha estat il·legal.

La presidenta madrilenya remet una carta al rector Javier Ramos en la qual “renúncia” al màster i afirma que està en possessió del “corresponent títol oficial així com de tots els certificats acreditatius del pagament de taxes i de les qualificacions obtingudes en cadascuna de les diferents matèries”.

La presidenta madrilenya assegura en aquest document que “tots i cadascun d’aquests documents estan expedits per les autoritats acadèmiques competents i els mateixos acrediten dues coses: en primer lloc, que jo no he comès cap il·legalitat i en segon lloc, que he complert els requisits que la Universitat em va posar per aconseguir aquest títol”.

Cifuentes renúncia al màster en una carta enviada al rector

Cifuentes respon d’aquesta manera a les acusacions abocades al llarg de les últimes setmanes sobre el seu màster. La presidenta regional admet, però, que “l’obtenció del màster s’ha vist afectada, pel que sembla, per diverses irregularitats administratives, totalment alienes a mi”. I li recorda al rector, tal com ha avançat aquest diari, que l’acta del Treball Fi de Màster “ens va ser remesa directament per la Secretaria del rector el passat 21 de març a les 17 hores i 36 minuts procedint-se per la teva part una quart d’hora després a donar instruccions per obrir una informació reservada en existir dubtes sobre el seu contingut”.

El parany de Ramos

Cristina Cifuentes no passa per alt que va haver de ser el mateix Ramos què ordenés, primer, remetre l’acta, tot seguit, obrir la investigació de forma pràcticament immediata, i, que malgrat això no va avisar a Presidència de la Comunitat de Madrid o la Conselleria d’Educació que comptava amb evidències que l’acta era falsa: “Una circumstància estimat rector que no pot per menys que sorprendre, ja que aquesta acta no havia estat sol·licitada per nosaltres. No obstant la qual cosa, vam procedir a la seva distribució als mitjans sobre la base que confiem plenament que aquesta documentació era veritat, donada la fiabilitat que tenia per a nosaltres el remitent, que era la teva pròpia Secretaria”, subratlla la carta de Cifuentes.

Cifuentes renúncia al màster en una carta enviada al rector

La presidenta assenyala que “desconec completament l’origen i contingut tant d’aquest document com del referit a les convalidacions d’assignatures de diversos alumnes, que també ha estat posat en dubte”. I que “, ja que jo sempre he complert la legalitat i m’he atingut les indicacions de la universitat”, “he sol·licitat la pràctica de diverses diligències en la querella criminal ja interposada al jutjat” per aclarir l’origen d’aquestes irregularitats. Cifuentes afegeix que confia en la Justícia per aclarir tot, inclòs “una preocupant vulneració de la llei de protecció de dades en la universitat que dirigeixes, que no només podia facilitar l’accés i divulgació de dades personals sinó també la seva manipulació”. Però que, en qualsevol cas i arribats a aquest punt, prefereix renunciar al títol.

“Vaig incorporar-me al màster perquè inicialment em trobava en condicions de cursar-lo amb plena dedicació, circumstància que es va veure alterada pel meu nomenament com a delegada del Govern a Madrid, podrà continuar amb el mateix en facilitar la universitat que prosseguís els estudis, en unes condicions flexibles per a una persona que com jo”, explica,” a partir de determinat moment tenia obligacions que m’impedien seguir al mateix règim acadèmic que la resta dels alumnes”, assenyala la presidenta.

Cifuentes renúncia al màster en una carta enviada al rector

Raó per la qual “si em vaig equivocar, i en aquell moment vaig haver de rebutjar les facilitats que m’oferia la universitat, demano disculpes a qualsevol que hagi pogut sentir ofès. Com ja he dit, només em va moure a participar en aquest màster meu interès per ampliar coneixements malgrat les dificultats personals que m’impedien cursar-lo en un règim ordinari. En cap moment vaig pretendre treure avantatge llavors d’aquest màster, ni pretenc treure-ho en el present o en el futur”.

I, per tot això, “et comunico formalment la meva decisió de renunciar a la utilització del títol expedit per la Universitat Rei Joan Carles, sol·licitant que la renúncia sigui considerada amb caràcter immediat als efectes oportuns”

Comentaris
COMPARTEIX !
Ofertas Depilación Láser