Press "Enter" to skip to content

📊 Catalunya compleix per primer cop els objectius de dèficit, deute i regla de despesa | Diari Català Digital

📊 Catalunya compleix per primer cop els objectius de dèficit, deute i regla de despesa | Diari Català Digital
3.9 (77.78%) 27 vots

El vicepresident Aragonès reclama a Hisenda que retiri les mesures de control addicional que només aplica a Catalunya: “Hem gestionat les finances amb responsabilitat i ara toca poder-les gestionar amb llibertat”
El compliment de la regla de despesa permet que la Generalitat faci efectiu al llarg d’aquest any el retorn parcial als funcionaris de la paga extra del 2013


Fotografia del vicepresident Aragonès


L’any 2018, Catalunya va complir per primer cop en un mateix exercici els tres objectius d’estabilitat fiscal —dèficit, deute i regla de despesa— recollits a la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Així ho reflecteix l’informe sobre compliment dels objectius fiscals en l’exercici 2018 que ha fet públic el Ministeri d’Hisenda, i que recull dades de totes les administracions públiques.

D’acord amb l’informe, els resultats de l’execució pressupostària de la Generalitat en l’any 2018 són els següents:

Objectiu
Resultat Catalunya
Dèficit
0,4%
0,44%
Deute
34,1%
34,0%
Regla de despesa
2,4%
1,6%

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès, valora positivament aquest resultat, “que demostra que la Generalitat gestiona adequadament les seves finances i compleix els seus compromisos”. Per aquesta raó, reclama al ministeri d’Hisenda que retiri les mesures de supervisió específica que el Govern espanyol aplica a les finances catalanes des de l’any 2015: “Hem gestionat amb responsabilitat les finances públiques i ara toca poder-les gestionar també amb llibertat”, subratlla Aragonès.

Segons el vicepresident, “aquest control es va imposar per raons purament polítiques, tot i que es van al·legar motius de gestió econòmica. Ara s’ha demostrat que no només gestionem bé, sinó que fins i tot complim els objectius injustos que ens imposen”, afegeix. Aragonès també remarca que, a diferència de la Generalitat, “l’Administració General de l’Estat no ha complert ni l’objectiu de dèficit ni la regla de despesa”.

Conseqüències del compliment

Una de les conseqüències d’aquest triple compliment de les regles fiscals és l’exempció d’elaborar el Pla Econòmic i Financer (PEF) que fins ara es presentava al Consejo de Política Fiscal i Financera (CPFF) per a la seva aprovació, així com la reducció del volum d’informació econòmica que es tramet periòdicament al ministeri d’Hisenda. A més, desapareixen els impediments legals perquè la Generalitat pugui fer efectiu durant el 2019 el retorn parcial de la paga extra que no es va abonar el 2013. En aquest sentit, cal recordar que la disposició addicional 41 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l‘any 2018 supeditava el retorn de les retribucions als empleats públics minorades en anys anteriors per part de les administracions públiques al compliment de la regla de despesa.

INVERTIR FOREX CATALUNYA ✅ | ✅ RECLAMAR GASTOS HIPOTECA ✅

Comentaris
COMPARTEIX !
  • 318
    Shares
Mission News Theme by Compete Themes.
Ofertas Depilación Láser