Press "Enter" to skip to content

La Generalitat deixa d’estar adherida al Fons de Liquiditat Autonòmica

Puntuació dels lectors

El Govern ha aprovat la sol·licitud d’adhesió de la Generalitat al compartiment Facilitat Financera (FFF) del Fons de finançament de comunitats autònomes 2019, gestionat pel Ministeri d’Hisenda. Aquest és el darrer tràmit per a la formalització definitiva de l’adhesió al fons.

D’aquesta manera, Catalunya deixa d’estar adherida al Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) i passa a canalitzar les seves necessitats financeres a través del FFF, reservat per a les comunitats autònomes que compleixen els objectius de dèficit i de deute, i el període mitjà de pagament a proveïdors.

Dèficit provisional del 0,38%

La Generalitat de Catalunya ha aconseguit complir l’objectiu de dèficit per segon any consecutiu, segons ha informat el Departament d’Economia i Hisenda, després de tancar el 2018 amb una taxa del 0,38% del Producte Interior Brut (PIB), per sota del 0,4% al qual obligava la Llei d’estabilitat pressupostària.

La xifra és provisional, i les dades definitives de tancament les donarà a conèixer la Intervenció General de l’Estat (IGAE) a finals de març. En relació al 2017, la Generalitat ha reduït el dèficit en 0,18 punts, del 0,56% (1.244 milions d’euros) al 0,38% esmentat (873 milions). Si s’agafa com a referència l’any 2010, en què el dèficit va assolir un màxim històric del 4,48% (9.100 milions), l’ajust supera el 90%, amb una reducció de 8.227 milions en termes absoluts.

Des d’Economia també s’indica que el 2018 les finances de la Generalitat han assolit una situació de superàvit estructural primari, és a dir, que descomptant l’efecte del cicle econòmic sobre les finances de l’administració catalana i el pagament d’interessos, els comptes catalans es troben en superàvit. És el tercer any consecutiu que la Generalitat tanca l’exercici amb superàvit estructural primari, un fet que el Departament considera ‘molt rellevant’ ja que, d’acord amb el Pacte d’Estabilitat i Creixement de la UE, la variable estructural dels comptes públics constitueix un element ‘essencial’ per a l’estabilitat pressupostària dels estats.

A més, des del govern s’indica que la reducció aconseguida el 2018 s’explica majoritàriament per un increment dels ingressos no financers del Sector Públic Administratiu (SPA) de 917 milions d’euros respecte de l’any 2017 (un 3,8% més), gràcies sobretot als majors recursos de les bestretes del model de finançament, que aporten 685 milions de l’increment total.

Pel que fa als impostos gestionats directament per l’Agència Tributària de Catalunya, el govern destaca també el ‘bon comportament’ de l’impost sobre transmissions patrimonials, que puja un 3,6%, i el d’actes jurídics documentats, que ho fa un 7,5%. Destaca també l’aportació del nou impost sobre begudes ensucrades envasades, amb una recaptació de 42 milions, 19 més que l’any passat, en què l’impost va tenir una vigència parcial. L’impost sobre establiments turístics també presenta un increment, amb 61 milions d’euros de recaptació, un 16,2% més que l’any anterior.

La despesa comptabilitzada puja 502 milions respecte del 2017, el que representa un increment del 2%. En el conjunt del sector públic administratiu s’han comptabilitzat 25.751 milions d’obligacions reconegudes.

Comentaris
COMPARTEIX !
 • 393
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  393
  Shares
Ofertas Depilación Láser