Press "Enter" to skip to content

La bretxa salarial a Catalunya és del 23,4%

Puntuació dels lectors

Tot i un lleu descens de mig punt respecte les dades de l’any anterior, la bretxa salarial se situa en el 23,4% a Catalunya, segons les dades de l’evolució de la bretxa salarial a Catalunya. Es tracta del tercer informe que elabora la Generalitat amb la voluntat de fer un seguiment i combatre la desigualtat retributiva entre homes i dones.

Evolució de la bretxa salarial de gènere  

L’informe, elaborat amb les darreres dades disponibles, de l’any 2016, constata que el guany dels homes continua superant en més de 6.000 euros el de les dones, en concret, és de 27.572,8 euros entre els homes i de 21.110,3 euros entre les dones.

Algunes diferències que ho expliquen són:

 • El major pes del treball a temps parcial en les dones (taxa del 22,6% davant del 7,5% en homes).
 • Les diferències tendeixen a créixer amb l’edat. Un fet que s’ha intensificat els darrers anys.
 • La bretxa de gènere s’ha reduït lleument entre la població nacional (del 24,9% al 24,7%), però ha augmentat entre les persones estrangeres.
 • A major estabilitat laboral, majors diferències salarials. Les dones amb contracte temporal cobren un 11,4% menys que els seus companys, una diferència que s’amplia fins el 24,5% en els contractes indefinits.
 • La bretxa més elevada s’observa en les ocupacions elementals (32,6%), seguida dels treballadors dels serveis de restauració, personals i venedors (29,4%).
 • En l’altre extrem, la bretxa en el grup de tècnics i professionals científics i intel·lectuals és la més baixa de tots els grups ocupacionals (18,6%).
Comentaris
COMPARTEIX !
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Ofertas Depilación Láser