Press "Enter" to skip to content

L’economia catalana creix quatre dècimes per sobre de l’espanyola

Puntuació dels lectors

L’evolució del PIB català durant el segon trimestre està quatre dècimes per sobre de la mitjana espanyola, que se situa en el 2,7% en l’avanç trimestral, i un punt percentual per sobre de l’europea (2,1%), segons ha informat en un comunicat aquest divendres l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat)

Pel que fa a l’avanç interanual en el segon trimestre de 2018, l’economia catalana ha crescut un 3,1%, una dècima menys que la taxa registrada en el trimestre anterior. D’aquesta manera, l’economia catalana ha mantingut el seu creixement sobretot per l’evolució de la demanda interna (2,8%), encara que també per l’aportació del saldo exterior (0,6%).

S’alenteix el consum de les llars

A Catalunya, les taxes de variació intertrimestral registren una estabilitat al voltant del 0,7% respecte al trimestre interior, una dècima més que en el conjunt d’Espanya (0,6%) i tres per sobre de l’europea (0,4%) .

L’augment de la demanda interna es desglossa en un alentiment del consum a les llars -un 2,0% actual enfront del 2,8% en el trimestre anterior-; el creixement del 4,8% de la formació bruta de capital, gràcies a la pujada dels béns d’equipament, que ho fan en un 5,3%; l’augment del 4,1% de la inversió en construcció, i del consum de les administracions públiques, que ho fan en un 3,2%.

Decreixement del sector exterior

El sector exterior ha registrat un decreixement interanual del 0,1% dels intercanvis amb l’estranger i nou dècimes menys respecte al trimestre anterior. L’Idescat ha assenyalat que es deu a una “significativa” reducció en l’evolució de les exportacions de béns i serveis (1,6%), que en el trimestre anterior va ser del 4,9%, i ha raonat que aquestes xifres s’han d’interpretar en un context internacional en què les exportacions de la Unió Europea han deixat de créixer.

Auge de la construcció

La construcció ha crescut un 6,3%, quatre dècimes superior al del trimestre anterior; els serveis mantenen una pujada similar a la del període previ, amb un 2,6%; les activitats comercials, de transport i hostaleria registren un augment del 2,1%, i les branques de l’Administració Pública, educació, sanitat i serveis socials creixen a una taxa de l’1,3%.

El sector industrial registra un 4,0%, que mostra una evolució decreixent respecte als últims trimestres, mentre que el sector agrari es manté com l’única branca d’activitat amb una taxa de decreixement (-0,8%), tot i que va millorant respecte a períodes anteriors.

INVERTIR FOREX CATALUNYA ✅ | ✅ RECLAMAR GASTOS HIPOTECA ✅

Comentaris
COMPARTEIX !
Ofertas Depilación Láser