Press "Enter" to skip to content

Catalunya, millor nota en Llengua Castellana entre les CCAA amb llengua cooficial

Segueix-nos a Facebook!
Comparteix
4869Shares

Els alumnes catalans van ser, entre les comunitats amb llengua cooficial, els que millor nota mitjana van treure en Llengua i Literatura en l’última convocatòria de Selectivitat, i el nombre d’aprovats està per sobre de la mitjana nacional.

Es reflecteix així en la recent estadística del Ministeri d’Educació “Proves d’Accés a la Universitat 2017”, on es comprova que els alumnes catalans que es van presentar a la convocatòria ordinària (juny) van obtenir una nota mitjana de 6,41 en l’assignatura troncal o obligatòria de Llengua Castellana i Literatura.

La mitjana nacional d’aquesta nota va ser 6,45 i els estudiants de les altres autonomies amb llengua cooficial van treure menys nota i pitjor que la dels catalans.

A Balears els alumnes van obtenir una nota mitjana en Llengua Castellana i Literatura de 5,64; els bascos 6,03; els valencians 6,17; i els gallecs de 6,34.

Són dades que cobren actualitat després que aquests dies saltés la polèmica per la intenció del Govern de garantir l’ensenyament del castellà com a llengua vehicular a les escoles catalanes, tal com així mateix fixen diferents sentències.

Pel que fa al percentatge d’alumnat que va aprovar aquesta matèria, si la mitjana nacional es va situar en el 82,20%, Catalunya està per sobre, aconseguint un 83,80% d’aprovats.

També la dada de Catalunya és superior al de la resta d’autonomies amb llengua cooficial, ja que aquests percentatges van ser: Balears (71,15%), Galícia (83,24%), Comunitat Valenciana (78,29%) i País Basc (76 , 25%).

Els alumnes catalans se situarien en el lloc sisè, entre les disset autonomies en aquest percentatge d’aprovats.

Si ens fixem en les dades de tot l’estat espanyol, Canàries és la comunitat que lidera els millors resultats en Llengua Castellana i Literatura, seguida d’Astúries.

En aquesta assignatura, els alumnes de Balears i País Basc obtenen les pitjors dades.

L’estadística del departament també llança informació sobre els resultats en la selectivitat de l’any passat entre les autonomies en l’assignatura de Llengua cooficial.

Si la nota mitjana total d’aquesta matèria se situa en 6,46, només la superen al País Basc, els alumnes treuen la millor qualificació, 7,66, i els de la Comunitat Valenciana (6,47).

Els alumnes de Balears van treure de mitjana un 6,37, els catalans un 6,26 i els gallecs un 5,77.

En concret, els alumnes catalans van treure pitjor nota de mitjana en Llengua cooficial que en Llengua i Literatura (6,26 enfront de 6,41), igual que els gallecs (5,77 enfront de 6,34).

El següent quadre recull, per comunitats autònomes, la nota mitjana en l’assignatura de Llengua Castellana i Literatura dels alumnes de Batxillerat que es van presentar a la passada prova ordinària d’accés a la Universitat i el percentatge d’estudiants aprovats en aquestes matèries.

Comunitats autònomes Nota mitjana dels aprovats

Llengua Castellana

===============================================

Andalusia 6,30 81,10

Aragó 6,42 82,24

Astúries 7,12 90,23

Balears 5,64 71,15

Canàries 7,86 96,63

Cantàbria 6,36 79,11

C.-la Manxa 6,83 85,72

C. i Lleó 6,29 78,97

Catalunya 6,41 83,80

Valencià 6,17 78,29

Extremadura 6,48 82,35

Galícia 6,34 83,24

Madrid 6,45 81,48

Múrcia 6,84 84,94

Navarra 6,41 83,09

P. Basc 6,03 76,25

La Rioja 6,59 86,54

TOTAL 6,45 82,20.

Comentaris
Comparteix
4869Shares

Comments are closed.

Ofertas Depilación Láser El Financial Times tria Catalunya com la millor regió del sud d’Europa per invertir
4869Shares