Press "Enter" to skip to content

Catalunya encapçala el rànquing de taxa d’ocupació d’universitaris acabats de graduar

Segueix-nos a Facebook!
Comparteix
14Shares

L’èxit en la inserció laboral és molt variable entre els universitaris de l’estat espanyol, observant notables diferències entre titulats en diferents matèries i de diferents universitats. Una trajectòria d’inserció laboral satisfactòria requereix trobar una feina, però també que estigui d’acord amb la
formació rebuda, i ofereixi ocupació estable i un salari adequat. En l’èxit de la inserció influeixen les característiques personals del titulat, la formació rebuda i les competències adquirides, l’entorn i la situació general de l’economia. Alguns d’aquests factors no poden ser controlats per la universitat
en la qual el titulat es va formar, però altres sí que són responsabilitat de les universitats i unes aprofiten les seves possibilitats millor que altres.

Els estudis cursats són la variable que més influeix en la probabilitat de tenir
ocupació, superant les titulacions amb millors resultats d’inserció en més de
47 punts percentuals a les que tenen més dificultats. A més de la titulació,
hi ha factors relacionats amb la formació i que, per tant, depenen de les
universitats, que permeten augmentar l’ocupabilitat en 26,7 punts
percentuals. Altres factors que també incideixen en la probabilitat de trobar
una ocupació, encara que en molta menor mesura, són la comunitat autònoma en la qual resideixen els titulats i factors personals, com l’edat i la capacitat de l’estudiant.

Les universitats que més contribueixen a l’ocupabilitat dels seus titulats la
consideren un objectiu estratègic i dissenyen la seva oferta formativa atenent a la
demanda laboral de les titulacions. A més, per a afavorir la inserció laboral,
cuiden la qualitat i reputació de la institució i el seu professorat; col·laboren amb
les empreses i institucions del seu entorn; promouen la cultura de la mobilitat
entre els seus estudiants; i desenvolupen múltiples activitats informatives i formatives
perquè els seus estudiants coneguin el mercat de treball i aprenguin a gestionar
la seva inserció i la seva carrera professional. En 2017, s’han identificat un total de 1.425
iniciatives de 63 universitats espanyoles destinades a impulsar l’ocupabilitat.

Influència de l’entorn

Resultats mitjans d’inserció dels titulats universitaris. Comunitats
autònomes en què s’ha estudiat. (Percentatges)

Comentaris
Comparteix
14Shares

Comments are closed.

Ofertas Depilación Láser El Financial Times tria Catalunya com la millor regió del sud d’Europa per invertir
14Shares