Press "Enter" to skip to content

Catalunya va créixer per sobre de la mitjana espanyola en 2017 i va augmentar el PIB en un 3,3%

Puntuació dels lectors

Catalunya amb una superfície de 32.113 km2, és una regió gran comparada amb la resta de les comunitats autònomes.

Té una població de 7.453.957 habitants, és a dir és la 2º Comunitat d’Espanya pel que fa a població es refereix. Presenta una densitat de població de 232 habitants per Km2, molt superior a la densitat de població d’Espanya i a la de la resta de les comunitats autònomes.

Si mirem l’EPA per comprovar les xifres d’atur a Catalunya, veiem que té un percentatge d’atur del 12,2% de la població activa, una taxa inferior a la nacional, i que és una de les comunitats autònomes amb menor percentatge d’atur.

El seu PIB és de 211.915M. € euros, fet que la situa com la primera economia d’Espanya per volum de PIB. Pel que fa al PIB per càpita, que és un bon indicador de la qualitat de vida, a Catalunya el 2016, va ser de 28.590 € euros, davant els 25.000 € euros de PIB per càpita a Espanya. Aquesta xifra suposa que els seus habitants estan entre els que tenen millor nivell de vida d’Espanya, ja que ocupa el 4t lloc en el rànquing de PIB Per càpita de les comunitats autònomes.

En 2017 el seu deute públic va ser de 77.740 milions d’euros, un 34,8% del seu PIB i el seu deute per càpita de 10.429 € euros per habitant. Si ordenem les comunitats autònomes, de menor a major deute, veiem que Catalunya es troba en la 4a posició de la taula de comunitats autònomes i en la 17a posició pel que fa a deute per habitant es refereix.

La taxa de variació anual de l’IPC de Catalunya l’abril de 2018 ha estat de l’1,2% 3 dècimes inferior a la del mes anterior. Aquestes dades hem de comparar-los amb els de l’IPC d’Espanya, on la taxa de variació anual de l’IPC d’abril de 2018 va ser del 1,1%.

Catalunya va créixer per sobre de la mitjana nacional en 2017, tot i la incertesa pel context polític. L’autonomia va veure augmentar el seu PIB en un 3,3%, dues dècimes més que la mitjana nacional del 3,1%. Aquest any el PIB total nacional ha assolit màxims històrics.

Catalunya aporta el 19,2% d’aquest total, per davant del 18,9% de Madrid, segona per importància, tot i que aquesta creix més, fins a un 3,4%. Set regions han superat el creixement del 3%, amb Aragó al capdavant, amb una alça del seu PIB del 3,6%, seguit d’Astúries (+ 3,5%), la Comunitat de Madrid (+ 3,4%) , Múrcia (+ 3,3%) i Catalunya (+ 3,3%).

El major PIB per càpita de la història

En un altre aspecte, el PIB per càpita es va situar en 24.999 euros i ha arribat el 2017 la major riquesa per habitant de la seva història, que ja supera els 24.275 euros que va registrar el 2008, just abans de l’inici de la crisi econòmica

La Comunitat de Madrid va registrar un PIB per càpita l’any 2017, amb 33.809 euros. El van seguir País Basc (33.088 euros) i Navarra (30.914 euros). Quatre comunitats van superar la mitjana nacional de PIB per habitant (24.999 euros): Catalunya (29.936 euros), Aragó (27.403 euros), la Rioja (26.044 euros) i Illes Balears (25.772 euros).

Andalusia i Extremadura, les comunitats amb menor PIB per habitant

Els van seguir Castella i Lleó (23.555 euros), Cantàbria (22.513 euros), Galícia (22.497 euros), Comunitat Valenciana (22.055 euros), Astúries (22.046 euros), Múrcia (20.585 euros), Canàries (20.425 euros) i Castella-la Manxa (19.681 euros).

De la seva banda, les menors taxes d’activitat econòmica nominal per habitant es van donar Andalusia (18.470 euros) i Extremadura (17.262 euros), així com en les ciutats autònomes de Ceuta (19.524 euros) i Melilla (17.945 euros).

INVERTIR FOREX CATALUNYA ✅ | ✅ RECLAMAR GASTOS HIPOTECA ✅

Comentaris
COMPARTEIX !

Comments are closed.

Ofertas Depilación Láser