Press "Enter" to skip to content

Fort revés judicial per la Fundació Franco en el seu intent de boicotejar el canvi de nom de carrers a Madrid

Segueix-nos a Facebook!
Comparteix
155Shares
Puntuació dels lectors

L’Ajuntament de Madrid podrà canviar el nom de 52 carrers de la capital amb reminiscències franquistes que havia proposat el Comissionat de la Memòria Històrica del consistori i que un jutge havia suspès cautelarment.

La secció segona de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha revocat la suspensió cautelar del canvi de nom dels carrers de reminiscència franquista que el Jutjat del Contenciós-Administratiu nombre 23 de Madrid havia decretat en un acte del 24 d’octubre de 2017.

En la sentència, datada el 18 d’abril ia la qual ha tingut accés Efe, el TSJM estima el recurs d’apel·lació interposat per l’Ajuntament de Madrid, desestima l’interposat per la Fundació Francisco Franco, revoca el citat acte i acorda “no escau “a la suspensió.

Contra la sentència cap recurs de cassació que s’haurà de preparar davant la sala del Contenciós-Administratiu del TSJM en el termini de 30 dies comptats des de l’endemà de la notificació.

L’acte del Jutjat del Contenciós-Administratiu nombre 23 de Madrid ara revocat recordava la “suspensió de l’acord de 4 de maig de 2017 de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Madrid per la qual es canvia la denominació de determinats carrers, places i travessies de la ciutat de Madrid en aplicació del que disposa l’article 15 de la Llei 52/2017, de 26 de desembre per la qual es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil o la dictadura”.

Es condicionava aquesta mesura de suspensió a la prestació de garantia suficient en dret per cobrir la quantitat de 60.000 euros en què es va fixar la caució per operar la suspensió.

En els fonaments de dret s’indica que en una altra sentència de la mateixa sala amb data del 6 de febrer de 2018 i sobre un assumpte similar s’argumentava que “pel que fa als perjudicis que suposa el canvi de la denominació, els actors no poden fer valer els perjudicis de tercers, els residents en aquest carrer, ja que cap resideix en ella”.

Per tant, afegeix, “no es pot al·legar perjudicis aliens, i d’altra banda els perjudicis que es puguin produir als actors no són irreparables, ja que la reparació podria fàcilment revertir-se amb la restauració de la denominació del carrer i, si escau amb la indemnització corresponent”.

A més, estima que “els perjudicis que representen els apel·lants, de tipus moral, d’altra banda no són irreparables doncs els mateixos desapareixerien si s’estima el recurs contenciós-administratiu, s’anul·la la resolució impugnada i es reposa el nom del carrer, al costat amb, si escau la indemnització econòmica que eventualment pogués establir-se”.

“És a dir, en supòsits similars al que aquí ens ocupa ens hem inclinat per desestimar la mesura cautelar de suspensió de l’acord impugnat en no advertir-se la necessària i imprescindible concurrència de ‘periculum in mora'”, afegeix.

En la citada sentència i en altres posteriors, la sala del Contenciós-Administratiu del TSJM sosté que “les qüestions que els recurrents plantegen (…) han de ser jutjades en un procés en el qual el coneixement sigui ple i no limitat”.

Comparteix

Comentaris
Comparteix
155Shares

Comments are closed.

Ofertas Depilación Láser
155Shares