Press "Enter" to skip to content

La Fiscalia es querella contra la dona de Posada (PP) per frau a Hisenda de 6 milions

Segueix-nos a Facebook!
Comparteix
766Shares

La Fiscalia de Madrid ha presentat una querella contra la dona de l’expresident del Congrés dels diputats Posada, Blanca de la Mata i quatre dels seus familiars per un delicte fiscal xifrat en gairebé 6 milions d’euros que van repatriar entre 2005 i 2013 “a través d’operacions simulades consistents en la venda d’accions i ampliacions de capital”.

La querella, presentada per la Fiscalia de Madrid davant els jutjats d’instrucció ordinària i que encara s’ha de fer torns, és conseqüència de les diligències d’investigació que va iniciar el Ministeri Públic el passat 12 de març després de rebre de l’Agència Tributària cinc informes-denúncia , un per cada un dels querellats, que són a més de Blanca de la Mata Pobes quatre dels seus familiars directes.

La Fiscalia troba indicis de la comissió de cinc delictes contra la Hisenda pública i apunta que la quota defraudada en l’IRPF de 2012 -any en què Posada presidia la cambra baixa -per cada un d’ells ascendeix a 1.000.230,64 euros, per al cas de Pelayo de la Mata; 997.185,40 euros en José Manuel de la Mata; 997.760,57 euros en Blanca de la Mata; 1.016.973,54 euros en Teresa Valeria Martín de la Mata; i 1.001.295,35 euros per a Mª Isabel de la Mata. Demana que es declari com a responsable civil subsidiària l’empresa de begudes alcohòliques de la qual són socis, Varma S.L.

Tots els querellats són socis i partícips a parts iguals en les societats Varma S.L. i Sixservix Omega S.L. i titulars reals a parts iguals dels fons reservats ​​a l’entitat instrumental Food Choice Investment STD, que es va anar incorporant a l’accionariat de la primera entre 2005 i 2009. D’aquesta manera cada un dels germans va arribar a ostentar un 17,43 per cent del capital social de Varma, i Foodchice el 12,86 per cent restant, havent satisfet aquesta última per aquestes accions l’import total de 5.850.998,80 euros.

Segons el relat de la Fiscalia, l’any 2009 els querellats van vendre part de les seves accions en Varma -llavors SA: – a favor d’aquesta societat anglesa, percebent en l’any 2012 cada un d’ells la quantitat de 100.000 euros en concepte de preu ajornat. La venda va ser absolutament simulada, segons afirma la querella, ja que la societat Foodchoice era de caràcter clarament instrumental, pertanyent als socis de Varma.

Conseqüència d’aquesta operació, cadascun dels querellats van aconseguir repatriar a Espanya capital estranger des de Foodchoice sense contraprestació real, ja que les participacions de Varma seguien sota el control de la família.

El relat continua en 2012, quan la societat Sixservix -dedicada a l’assessoria informàtica i el negoci immobiliari-va ser objecte d’absorció per part de Varma, el que va suposar la transmissió de 2000 participacions. Aquesta operació no es va declarar i tenia segons la Fiscalia un propòsit de frau fiscal perquè cada un dels querellats va haver d’integrar en la seva declaració de l’IRPF de l’exercici les plusvàlues generades en la transmissió de les participacions: 3.528.257,77 euros.

Aquest mateix any, al mes de gener, Varma s’havia transformat de societat anònima a societat de responsabilitat limitada. Com a conseqüència d’això, en la fusió ja no era necessària la intervenció d’un expert independent valorés les participacions de les societats absorbent i absorbida a valor real.

Segons explica la Fiscalia en la seva querella, la fusió no tenia aquesta motivació econòmica real i tenia com a objectiu diluir la participació formal de Foodchoice a Varma per, entre altres avantatges, evitar cap menció a la societat britànica a les declaracions de l’Impost sobre Societats de la societat de begudes i eludir també la declaració davant la Direcció General de Comerç pel que fa a inversions estrangeres a Espanya.

Pel que fa a les conseqüències fiscals en els respectius IRPF fruit de la fusió, els querellats van transmetre participacions de Sixservix rebent participacions de Varma.

Això va suposar una alteració del seu patrimoni i un guany patrimonial per integrar en la base imposable de l’estalvi de cada un dels presumptes defraudadors, a derivar la plusvàlua de la transmissió d’elements patrimonials de la seva titularitat. No obstant això, no van tributar per aquests beneficis.

Comentaris
Comparteix
766Shares

Comments are closed.

Ofertas Depilación Láser El Financial Times tria Catalunya com la millor regió del sud d’Europa per invertir
766Shares