Cataladigital.cat AMP Press "Enter" to skip to content

Els pressupostos generals de l’Estat preveuen un gran augment en el sou dels membres del Tribunal Constitucional

Comparteix
1505Shares

Els PGE preveuen un increment del 13 per cent del sou del president del TC, que arriba als 149.007 euros

El Projecte de pressupostos generals de l’Estat per a 2018 preveu un notable augment en el sou dels membres del Tribunal Constitucional (TC) el president, Juan José González Rivas, guanyarà un 13 per cent més que l’any passat, passant dels 131.870,12 euros de 2017 als 149.007.18 que es fixen per a ell en l’articulat de la Llei del present exercici.
D’aquesta manera, el president del tribunal de garanties passarà a guanyar un sou anual superior al del president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes -que habitualment era el càrrec públic que se situava per sobre en el que a retribució es requereix.
Malgrat això Lesmes també veurà aquest any incrementats els seus honoraris encara que en un percentatge inferior al del president del TC, en un 1,5 per cent en la línia del Govern de Mariano Rajoy i arribarà als 134.760,74 euros davant els 132.769, 12 euros que van fixar per a ell els Pressupostos de 2017.
L’increment en els sous dels magistrats del TC -també ho tindran la resta de magistrats- és conseqüència de l’increment de 12 a 14 mensualitats a percebre del capítol ‘altres remuneracions’ que complementen el sou base i representa el gruix del salari a percebre per aquests funcionaris públics.
Així, el sou de González Rivas queda en una base de 42.894,88 a percebre en 14 mensualitats, al que se sumen altres 14 mensualitats per 106.112,30 euros, el que fa un total de 149.007,18 euros. La vicepresidenta del TC, Encarnación Roca, també va a veure incrementat el seu salari (en un 12,66 per cent) i passarà a guanyar un total de 140.061,32 euros anuals, mentre que la resta de magistrats d’aquest òrgan també percebran un notable augment i passaran a guanyar 126.356,02 euros i passaran a guanyar 126.356,02 euros anuals, que pugen fins als 133.208,60 en el cas dels presidents de Secció.
En el cas dels membres del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) veuran incrementats els seus salaris un 1,5 per cent i seguiran distingint entre els vocals de dedicació exclusiva -que són els membres de la Comissió Permanent- que guanyaran aquest 2018 un total 116.233,82 i aquells que no exerceixen el seu càrrec amb exclusivitat.

Aquests últims, que són la major part dels integrants de l’òrgan de govern dels jutges, han de percebre les dietes per assistències al Ple o les comissions sense tenir dret a cap altra classe de remuneració pel càrrec de vocal -guanyen l’estipulat en els càrrecs que exerceixen en altres òrgans judicials-, llevat de les indemnitzacions que per raó de servei els puguin correspondre. La quantia global màxima de què disposarà el Consell General del Poder Judicial per a l’abonament de tals dietes per assistències serà de 364.368 euros.

Comentaris
Comparteix
1505Shares
Segueix-nos!

Noticies relacionades

Be First to Comment

Deixa un comentari