Press "Enter" to skip to content

El Banc d’Espanya dóna per perduts 60.613.000 milions del rescat i no assumeix errors

Puntuació dels lectors

Com a mínim 60.613.000 milions d’euros. Aquest és l’últim càlcul que fa el Banc d’Espanya sobre la part del rescat financer que no aconseguirà recuperar. La xifra no dista molt de la oferta pel Tribunal de Comptes que en un recent informe de fiscalització calculava que es perdrien 60.718.000 milions d’euros, tot just cent milions de diferència. Això suposa que es perdrà gairebé el 80% dels diners invertits en sanejar bàsicament a les caixes d’estalvis, que van rebre ajudes públiques per valor de més de 76.410 milions d’euros.

El Banc d’Espanya presenta un extens informe de 257 pàgines en què repassa no només el rescat sinó també els prolegòmens, el que porto a la fallida del sistema, i detalla la fotografia actual. Aquest detallat informe té com a objecte aclarir el paper del regulador en tot aquest procés, a causa del qüestionament al qual se l’ha sotmès i a la imminent obertura de la Comissió d’Investigació sobre el rescat que s’iniciarà al Congrés.

En general l’informe és molt detallat en el tipus d’intervencions que va dur a terme el banc, en el qual es veu un intens treball regulador i en el qual es posa el focus sobre la manca d’instruments per actuar d’una altra manera. El recorregut històric és aclaparador, per la introducció de continus canvis regulatoris que es van anar desenvolupant segons s’anava agreujant la crisi.

També hi ha diversos capítols al context econòmic, a la imprevisible duresa de la conjuntura i al fet que la situació va empitjorar per sobre de la previsió dels organismes internacionals. “Pot plantejar-se la pregunta de si es podria haver actuat de forma més enèrgica”, diu l’entitat en un moment determinat per concloure que no hi havia regulació suficient per haver actuat d’una altra manera.

En el balanç, el Banc treu pit a l’assegurar que quan es va iniciar la crisi el 2007, el sistema espanyol va funcionar millor que la resta gràcies al tipus de supervisió que exercia l’entitat. Atribueix el deteriorament de la solvència dels bancs a com es va empitjorar la crisi i als desequilibris macroeconòmics. I quan entra a valorar el paper de l’entitat en matèria supervisora ​​diu que, “els instruments supervisors que s’havien desenvolupat fins llavors […] van resultar insuficients, evidenciant-, les vulnerabilitats acumulades. Tot això, a més, en un context en el que l’arquitectura institucional de la zona de l’euro era incompleta. en aquest sentit, la crisi ha revelat importants ensenyaments en relació amb la regulació i la supervisió financeres, que afecten tant a l’àmbit internacional, com al nacional “.

A la banda internacional, l’informe conclou que la regulació estava incompleta i que era necessari fer una aproximació més transfronterera.

Pel que fa a l’avaluació del que ha passat a Espanya, assegura que “la crisi ha posat de manifest la importància d’impulsar un patró de creixement més equilibrat i sostenible a llarg termini”, després del que torna a demanar reformes estructurals per protegir l’economia espanyola.

Quan aterra ja en concret al tractament que es va fer a fusionar a les caixes, creu que es va fer el millor possible amb la normativa vigent.

Les xifres del banc parlen per si soles de com ha minvat el sistema financer, i això que l’informe es va tancar abans de la intervenció i venda per un euro de Banc Popular.

De 45 entitats financeres s’ha passat a deu (ara 9 després de la desaparició de Popular). De 45.667 oficines a 31.000. I de 270.00 empleats a 197.000 el 2015.

Comentaris
COMPARTEIX !
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Be First to Comment

Deixa un comentari

Ofertas Depilación Láser