Cataladigital.cat AMP Press "Enter" to skip to content

Interventor d’un ajuntament del PP, des de 2011 que no treballa cap dijous i cobra 90.325,72 euros anuals

Comparteix
0Shares

El passat dia 23 de febrer es va interposar una denúncia davant el Tribunal de Comptes, document a què Diario16 ha tingut accés, contra l’actual interventor de l’Ajuntament de Lorca, don José María Pérez-Ontiveros Baquero, en què se l’acusa d’un presumpte delicte de menyscabament de cabals públics des de l’any 2.011 fins a l’actualitat. En la denúncia, a més, es responsabilitza els alcaldes de Lorca d’aquests períodes, és a dir, els populars Francisco Jódar Alonso i Fulgencio Gil Jódar.

Segons el document, el dia 15 de juliol de 2.011 la Junta de Govern de Lorca va autoritzar a l’interventor l’acumulació d’hores amb l’Ajuntament de la localitat de Beniel, però feia constar expressament que «aquesta acumulació no podrà menyscabar la dedicació i l’exercici de les seves funcions en aquest Ajuntament, realitzant fora de la seva jornada ordinària ».

No obstant això, segons el denunciant, José María Pérez-Ontiveros Baquero no acudia al seu lloc de treball els dijous en l’horari establert en la seva jornada laboral, cosa que, fins i tot, es reconeix des del propi de Beniel quan se li va ser requerit l’horari l’interventor en aquesta localitat: «el Sr. Pérez-Ontiveros va prendre possessió del lloc d’interventor en acumulació el dia 29.07.11, i les funcions des de llavors ve exercint de manera ininterrompuda (…), exercint la seva jornada laboral (…) els dilluns a la tarda, de 16:00 a 20:00 hores, i els dijous al matí de 8:00 a 14:30 hores (…). Sent totalment impossible, llevat que el Sr. Pérez-Ontiveros gaudís del do de la bilocación, que es trobi els dijous en dos llocs alhora, distants entre si a més de 90 quilòmetres ia més d’una hora de trajecte amb cotxe ».

Aquest document l’Ajuntament de Beniel demostraria que l’interventor de Lorca els dijous no acudeix al seu lloc de treball i, en canvi, cobra íntegrament un salari de 90.325,72 euros anuals. Segons la denúncia, les seves absències suposen «un excés de 18.065,14 €, anuals, en clar detriment de cabals per a l’Ajuntament de Lorca que està pagant a un funcionari per un treball que no es fa».

El denunciant reclama que se segueixin «els tràmits pertinents i es procedeixi a l’exigència de les corresponents responsabilitats i al reintegrament de les quantitats menyscabades als fons municipals de l’Ajuntament de Lorca, que s’estimen en 18.065,14 € anuals des de 29 de juliol de 2011 ».

Fuente:Diario16.com José Antonio Gómez

Comentaris
Comparteix
0Shares
Segueix-nos!

Noticies relacionades

Be First to Comment

Deixa un comentari