Press "Enter" to skip to content

El governador del Banc d’Espanya afirma que els jubilats estan millor del que sembla: “Tenen cases en propietat”

Segueix-nos a Facebook!
Comparteix
772Shares

El governador del Banc d’Espanya, Luis María Linde, ha destacat avui que un alt percentatge de jubilats espanyols tenen casa en propietat, un factor important a l’hora de valorar les pensions reals i netes que no se sol considerar quan es parla de les rendes que perceben.

El governador ha explicat que aquest un factor important a l’hora de valorar les pensions reals i netes que no se sol considerar quan es parla de les rendes que perceben.

“Això no vol dir que jo estigui dient que el tema de les pensions estigui resolt per aquest factor, però el pes tan gran de l’estalvi materialitzat en cases en propietat és un argument que cal tenir en compte i que no se sol esmentar en el anàlisi de les pensions “, segons Luis María Linde.

El governador, que va pronunciar una conferència seguida d’un col·loqui amb empresaris i directius, organitzada per l’Associació Espanyola de Directius (AED) i patrocinada per CaixaBank, ha incidit que quan es compara el nivell de les pensions a Espanya en comparació amb altres països es sol oblidar que el percentatge de jubilats amb casa pròpia és el més alt de la Unió Europea, vint punts per sobre d’Alemanya.

Aquesta “renda en espècie” que suposa la propietat del seu habitatge per a un alt percentatge de jubilats vol dir que l’estalvi en els últims trenta o quaranta anys no s’ha destinat tant a plans de pensions o fons d’inversió com a hipoteques, una tendència que , segons Linde, es mantindrà en el futur.

Malgrat tot, va assenyalar que el sistema de pensions necessita reformes i ha subratllat que, tot i que cal intentar que les prestacions siguin el millor possible, el primer objectiu ha de ser la seva sostenibilitat, afectada per tres factors estructurals: el elevats atur, l’envelliment demogràfic i l’augment de l’esperança de vida.

Segons l’opinió de Linde, en els últims anys s’han pres mesures que han fet que el sistema de pensions sigui més sostenible, però “encara hi ha marge” per aplicar més, i ha considerat raonable idees com separar les pensions contributives de les no contributives i que aquestes es financin amb impostos.

A curt termini no hi ha millor política davant de l’efecte de l’envelliment poblacional en el sistema de pensions que l’estímul de l’ocupació i la millora de la productivitat de tot el sistema, ha emfatitzat.

Els efectes del Brexit i la crisi catalana

El governador del Banc d’Espanya es va referir a l’evolució de l’economia espanyola, amb un PIB que s’ha situat en els nivells previs a la crisi i amb un avanç en l’ocupació, tot i que l’ocupació segueix en nivells inferiors a 2008.

Segons Linde, la fase expansiva continuarà però a un ritme més lent, i ha citat alguns riscos com les caigudes i l’augment de volatilitat en els mercats financers mundials, la incertesa sobre els efectes del Brexit i la situació política a Catalunya.

A les projeccions del Banc d’Espanya de desembre ja s’han incorporat els efectes negatius per les tensions polítiques a Catalunya, si bé es va estimar llavors que l’abast dels esdeveniments seria “limitat i transitori, encara que no menyspreable”.

“Una suavització de les tensions podria conduir a un major creixement” de l’anticipat pel Banc d’Espanya al desembre, però “un rebrot de les tensions podria suposar un impacte més pronunciat en les decisions de despesa dels agents econòmics”, ha apuntat.

El governador del Banc d’Espanya ha assenyalat que la recuperació també es nota ja en el sector immobiliari, però va destacar que no hi ha cap indici que apunti que s’està ni tan sols prop d’una situació de “bombolla”.

Comentaris
Comparteix
772Shares

Be First to Comment

Deixa un comentari

Ofertas Depilación Láser El Financial Times tria Catalunya com la millor regió del sud d’Europa per invertir
772Shares