Press "Enter" to skip to content

Catalunya va ingressar el 2017 un total de 3.534.000 d’euros pels seus impostos, un 10% més que l’any anterior

Puntuació dels lectors

Segons el departament d’Economia de la Generalitat, Catalunya va ingressar un total de 3.534.000 d’euros pels seus impostos.

La Generalitat va ingressar l’any passat un total de 3.534.000 d’euros pels impostos que recapta, fet que suposa un 10,2% més que el 2016, gràcies a l’embranzida de l’activitat immobiliària.

Segons dades del departament d’Economia de la Generalitat, l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP), que s’abona en comprar un habitatge de segona mà (un 10% des de l’agost del 2013), va aportar l’any passat 1.462.000, un 18,5 % més que el 2016.

Pel que fa al d’Actes Jurídics Documentats, molt vinculat a l’anterior, atès que està lligat a la constitució d’un préstec hipotecari (1,5% és el tipus aplicable més habitual), va generar altres 459 milions d’euros, un 15,7% més .

En total, per ambdues figures tributàries la Generalitat va ingressar 1.921 milions d’euros, el 54,35% del total de la recaptació.

Els impostos vinculats a les transaccions immobiliàries han “liderat” l’esmentat augment del 10,2% en la recaptació, “recollint el dinamisme del sector, així com l’impacte de la pujada dels tipus impositius”, assenyala el departament d’Economia a la Nota de Conjuntura Econòmica corresponent al mes de gener.

L’Impost sobre el Patrimoni, que és un tribut estatal encara que està cedit a les comunitats, que el recapten i regulen qüestions com el seu mínim exempt, és el segon en importància recaptatòria, ja que va aportar 494 milions el 2017, el mateix que el 2016.

Impost de Successions i Donacions

Respecte a l’Impost sobre Successions i Donacions, va aportar uns ingressos de 433 milions el 2017, un 2,7% menys que el 2016.

En canvi, van créixer els ingressos tant pel tram autonòmic de l’impost sobre els hidrocarburs com els aportats per l’impost sobre determinats mitjans de transport.

El primer, gestionat per l’administració de l’Estat tot i que la recaptació de la quota autonòmica està cedida a la Generalitat, va aportar 215 milions, un 2,1% més, mentre que el segon va generar 94 milions, un 22,7% més.

Pel que fa a la taxa sobre el joc, va contribuir a la recaptació total en 2017 amb 209 milions d’euros, un 10,3% més que el 2016, i els tributs sobre el joc en línia reportar altres 21 milions, un 5,7% menys .

L’impost a les estades en establiments turístics, l’anomenada taxa turística, va aportar 52 milions, un 10,8% més, i l’impost als dipòsits a les entitats de crèdit reportar 50 milions, un 29,5% menys.

Altres impostos de recent creació com el dels habitatges buits va generar el 2017 un total de 18 milions, un 60,2% més que el 2016, en estendre el nombre de municipis on s’aplica, mentre que el nou impost a les begudes ensucrades envasades , que va entrar en vigor el 2017, va aportar altres 23 milions, als quals cal sumar els 7 milions generats per l’impost de risc mediambiental d’elements radiotóxicos, també de recent creació.

En canvi, l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques ha estat anul·lat pel Tribunal Constitucional, per la qual cosa la Generalitat ha hagut de tornar 27 milions rebuts en exercicis anteriors.

També va caure la recaptació per l’impost sobre els grans establiments comercials, que va aportar 4 milions, un 44,1% menys.

Comentaris
COMPARTEIX !

Be First to Comment

Deixa un comentari

Mission News Theme by Compete Themes.
✅ RECLAMAR GASTOS HIPOTECA ✅Ofertas Depilación Láser