Cataladigital.cat AMP Press "Enter" to skip to content

La llei prohibeix des d’aquest dijous tallar la cua i les orelles a les mascotes

Comparteix
338Shares

Tallar la cua, les orelles, seccionar les cordes vocals, extirpar ungles i dents per finalitats estètiques o més enllà dels fins curatius, o bé regalar mascotes com a premi o gratificació està prohibit des d’aquest dijous a Espanya. L’1 de febrer és la data d’entrada en vigor del Conveni Europeu sobre Protecció d’Animals de Companyia, una normativa per al benestar animal vigent a Europa des de 1987 i de la que el nostre país no es va unir fins a l’any passat.

El text, aplicable a tot l’Estat, estableix la prohibició de les intervencions quirúrgiques per modificar l’aparença o altres fins no curatius que només s’autoritzaran si un veterinari les considera beneficioses per raons de medicina o bé pel benefici d’un animal determinat o per impedir la seva reproducció.

A més, fixa que tota intervenció en la que l’animal pugui patir dolor només podrà efectuar-se amb anestèsia administrada per un veterinari i les que no requereixin d’anestèsia podran realitzar-se per una persona competent d’acord amb la legislació nacional. A l’hora dels sacrificis, el Conveni Europeu exposa que un animal de companyia només podrà ser sacrificat per un veterinari o persona competent excepte per posar fi al sofriment de l’animal en casos d’urgència en què no es pugui obtenir ràpidament l’assistència d’un veterinari o d’una altra persona competent, o en qualsevol altre cas d’urgència previst per la legislació nacional.

En aquest cas, el sacrifici s’ha de fer amb el menor sofriment físic i psíquic possible i amb l’aplicació d’una anestèsia general profunda seguida d’un procediment que causi la mort de manera certa. De la mateixa manera, el Conveni prohibeix com a mètode de sacrifici l’ofegament o altres mètodes d’asfíxia, l’ús de verins o drogues i l’electrocució, llevat que vagi precedida de pèrdua immediata de coneixement.

El Conveni estableix també els límits a la tinença de mascotes, les formes de reducció d’animals vagabunds, advoca per no incentivar la reproducció no controlada a través de l’estimulació de l’esterilització o encoratjar que els que es trobin gats o gossos vagabunds a que el posin en coneixement de les autoritats.

Amb la seva entrada en vigor, Espanya es compromet a fomentar els programes d’informació per promoure la tinença, cria, ensinistrament, comerç i custòdia d’animals de companyia, la consciència i el coneixement d’aquest conveni. En particular, Espanya haurà de prestar atenció al fet que l’ensinistrament es faci per persones dotades de coneixements idonis i haurà d’establir mesures per desincentivar el regal d’animals de companyia a menors de 16 anys sense consentiment exprés dels seus pares així com evitar el regal d’animals de companyia a manera de premi, recompensa o gratificació.

El conveni regula també diferents aspectes com el seu manteniment, custòdia, benestar, comerç i cria amb fins comercials o el seu ús en publicitat, espectacles, mostres o concursos, entre altres qüestions.

Comentaris
Comparteix
338Shares
Segueix-nos!

Be First to Comment

Deixa un comentari