Cataladigital.cat AMP Press "Enter" to skip to content

Donacions “en espècie” i moltes dubtes del Tribunal de Comptes sobre el finançament de Ciutadans

Comparteix
0Shares

“Nombrosos errors i omissions en el registre comptable de les entrades i sortides de fons”, el no reconeixement de subvencions per a despeses de grups institucionals, despeses electorals no registrats com a tal i aportacions de dubtosa legalitat. Aquestes són algunes de les “irregularitats” i “deficiències” que el Tribunal de Comptes va detectar en el finançament de Ciutadans relativa a l’2015 i que vulneren la Llei Orgànica del Règim Electoral General (Loreg) i la Llei Orgànica de Finançament de Partits Polítics (LOFPP ).

En aquell any, el partit d’Albert Rivera acaba de culminar la seva expansió des de Catalunya a la resta d’Espanya amb les eleccions municipals i autonòmiques. El seu creixement fugaç va tenir les seves conseqüències: cigrons negres que va haver d’expulsar de les seves files, les contradiccions amb els pactes i, segons s’ha sabut ara, també econòmiques. “Quan tens 900 campanyes alhora, de vegades tens problemes”, reconeix el secretari general de Cs, José Manuel Villegas.

El citat òrgan fiscalitzador no va admetre la seva comptabilitat a causa dels errors comesos en la presentació de la mateixa, entre els quals es troben les “donacions en espècie” que consten com factures electorals sense que es conegui la identitat dels donants.

Segons informa Público.es, en la documentació aportada per Cs apareixen pagaments “en espècie” efectuats per “terceres persones” de factures emeses “a nom del partit”. Algunes d’elles ascendeixen a més de 2.000 euros i el total de les aportacions de donants desconeguts ascendeix a 14.371,16 euros. Això vulneraria, segons l’informe del Tribunal, l’article 4.3 de la LOFPP, que estableix que “els partits polítics no poden acceptar que, directament o indirectament, terceres persones assumeixin de manera efectiva el cost de les seves adquisicions de béns, obres o serveis o de
qualssevol altres despeses que generi la seva activitat “.

Dins de la LOFPP està considerat una falta “molt greu” i podria tenir una sanció “l’import anirà del doble al quíntuple de la quantitat que excedeixi el límit legalment permès, de la quantitat assumida pel tercer o de la quantitat condonat, segons escaigui “, tal com especifica l’article 17 d’aquesta normativa.

El número dos de la formació taronja especifica que aquestes quantitats corresponen, sobretot, a despeses de formacions de municipis petits que van acceptar ajudes com instal·lacions de carpes, tarimes o impressió de fullets com a donació. Villegas admet que “està malament” però argumenta que, almenys, el seu partit les ha declarat en els seus comptes “i no com altres”. “En el nostre compte apareix tot. Nosaltres ho vam declarar tot, el bo i el dolent”, insisteix.

I és veritat. L’informe del Tribunal de Comptes especifica també que “la formació va remetre una relació detallada” d’altres donacions rebudes en aquest any que no havien estat identificades amb NIF o que procedien de persones jurídiques, és a dir, d’empreses, el que està totalment prohibit en la llei. No obstant això, el mateix document explica també que Cs va informar que s’havia procedit a la “devolució” dels 10.122,91 euros procedents d’aquests orígens desconeguts.

A més, “el partit ha informat en la memòria dels seus comptes anuals del finançament incorrecta de despeses electorals amb càrrec als pressupostos de diferents grups municipals i parlamentaris”. Segons el Tribunal, aquestes despeses “en cap cas poden ser considerats com a despeses de funcionament del grup institucional. Segons l’article 130 de la Loreg, la realització de despeses electorals correspon exclusivament a les formacions polítiques”, sentencia amb rotunditat.

D’altra banda, el Tribunal té dubtes sobre els registres de despeses electorals declarades per Ciutadans. “La formació no va declarar com a despeses electorals un import acumulat de 166.281,19 euros que corresponen a conceptes recollits en l’article 130 de la Loreg”, cita l’informe.

És a dir, els taronges no van registrar despeses en la confecció de sobres, la publicitat,, el lloguer de locals, desplaçaments o interessos de crèdits meritats. A més, no es va declarar com a despeses electorals a la contractació de fins a 17 treballadors temporals que només van estar durant les campanyes “sense que hagi pogut justificar l’import de despesa”, el que també vulnera l’article esmentat de la llei electoral.

Així mateix, Cs no va incloure en la seva comptabilitat de 2015 algunes subvencions procedents de l’assignació pública que reben els grups amb representació en ajuntaments o parlaments autonòmics. En concret, el Tribunal de Comptes va detectar “deficiències” en el registre d’aquestes subvencions relatives a la Comunitat Valenciana (més de 42.000 euros), Catalunya (més de 678.000) o Madrid (gairebé 410.000 euros). Tampoc va registrar subvencions per a despeses de funcionament o les del Ministeri de l’Interior per seguretat, ni ho rebut per la seva presència a Diputacions (destaca la de Màlaga, que puja a 41.788,68 euros) i Ajuntaments (91.377,27 euros).

Segons el número dos de Rivera, aquests errors-que van provocar un resultat infravalorat en més d’un milió d’euros- ja estan “solucionats” i es van deure a una qüestió formal. “El Tribunal té raó”, admet. “Però va ser un error: comptabilitzem les subvencions quan es van cobrar, en 2016, i no quan es va generar el dret a elles, en 2015”, argumenta. “És una cosa que també li ha passat a altres partits, a gairebé tots”, es defensa. “El que passa és que encara que l’error sigui el mateix que la comesa per altres formacions, en tenir menys ingressos per ser un partit més petit, el percentatge d’error és més gran i, per això, tenint les mateixes excepcions que d’altres, les nostres comptes no van ser acceptades “, postil·la.

L’òrgan fiscalitzador també ha detectat factures “comptabilitzades indegudament” per valor de 6.146, 80 euros que van ser emeses a nom de l’associació Moviment Ciutadà per la Regeneració, que té NIF propi. En les seves al·legacions, els taronges van esgrimir que aquesta organització no estava vinculada al partit. Però el Tribunal recorda que, segons la LOFPP, en pertànyer tres membres de la Junta Directiva a Cs, si es considera vinculada a la formació. Villegas ho aclareix: “Crèiem que no ho estava, però a partir d’ara la tractarem com a associació vinculada al partit i presentarem els seus comptes amb les nostres”, conclou.

Comentaris
Comparteix
0Shares
Segueix-nos!

Be First to Comment

Deixa un comentari