Cataladigital.cat AMP Press "Enter" to skip to content

El govern d’Espanya ha esgotat els seus ingressos i, fins al 31 de desembre, es finançarà emetent bons del Tresor.

Comparteix
0Shares

El deute públic se situa a l’entorn del 100% del PIB, el nivell més alt en cent anys. Des de l’esclat de la Gran Recessió, les administracions públiques espanyoles han augmentat les seves obligacions en 600.000 milions d’euros, com a resultat d’una falta d’austeritat que ha redundat en la successiva acumulació de dèficits fiscals.

Però mesurar el pes del deute en termes de PIB no ens permet entendre amb la suficient claredat l’abast del problema del dèficit públic. És per això que un nou informe, publicat per Fòrum Regulació Intel·ligent i Institut Econòmic Molinari, planteja estudiar quin és el Dia del Deute, és a dir, en quin dia de l’any la despesa pública deixa de cobrir-se amb ingressos fiscals i passa a sufragar-se amb emissions del Tresor.

Aquest càlcul revela que el govern central d’Espanya esgota els seus ingressos fiscals el 11 de novembre, de manera que tota la despesa assumit des d’aquest passat cap de setmana fins al pròxim 31 de desembre es sufragarà emetent deute. Només l’Elisi gal té un disbarat més voluminós: el seu Dia del Deute arriba el 7 de novembre, quatre jornades abans.

Si prenem la mitjana de tots els governs centrals de la UE-28, veiem que el Dia del Deute es celebraria el 6 de desembre. A Portugal i Itàlia, el resultat és millor que a Espanya o França, encara que la data que marca l’inici de la despesa a crèdit arriba algunes setmanes després que a Espanya (el Dia del Deute dels governs lusità i transalpí arriba el 26 de novembre , una jornada abans que Bèlgica). Millor que la mitjana estan Regne Unit (7 de desembre), Països Baixos (21 de desembre) o fins i tot Grècia (que ja aconsegueix cobrir amb ingressos el gruix de la despesa anual, excepte els desemborsaments assumits a partir del 22 de desembre). El superàvit només ho aconsegueixen quatre governs centrals: Xipre (4 de gener), Alemanya (7 de gener), Malta (10 de gener) i Suècia (20 de gener). En aquests casos, tota la recaptació anual és suficient per sufragar la despesa de l’exercici i, de fet, sobren ingressos (el que permet amortitzar deute).

Fins aquí, el saldo del govern central:¿Però què hi ha de les altres capes de l’Administració?

Si ens fixem en el saldo pressupostari dels quatre països de la UE que tenen un model territorial més descentralitzat, veiem que les comunitats autònomes espanyoles tenen la posició fiscal més desfavorable, ja que cobreixen vint dies de despesa amb deute.
Pel que fa als governs locals, el bon funcionament de la Regla de Despesa ha aconseguit que Espanya ocupi el segon lloc de la classificació, amb un saldo positiu equivalent a 39 dies de despesa pública.
Finalment, el dèficit de la Seguretat Social a Espanya, que ha motivat el progressiu buidament de l’anomenada “guardiola de les pensions”, ens deixa en l’última posició de la UE. Per tant, els ingressos es queden curts i quaranta dies de despesa de la Seguretat Social acaben cobrint a base de ficar la mà a la “guardiola”.
Si ajuntem tots els ingressos i totes les despeses de l’Estat, el Dia del Deute arriba alguns dies més tard, el 23 de novembre. Sota aquesta lupa, Espanya està en el pitjor lloc del rànquing, mentre que Luxemburg es converteix en el país amb unes administracions més sanejades.

Comentaris
Comparteix
0Shares

Be First to Comment

Deixa un comentari